Informacje według części
 

Grand Theft Auto V

Grand Theft Auto IV

Grand Theft Auto III

Grand Theft Auto III BETA

Grand Theft Auto II

Grand Theft Auto I